Inwido Compete & Incubate

Externa entreprenörer och affärsutvecklare i en öppen tävling för nya affärsidéer

Ett bra exempel på öppen innovation på Ideon är fönster- och dörrföretaget Inwido som under våren 2012 tog kontakt med inkubatorn Ideon Innovation och genomförde en Compete & Incubate-tävling  som gick ut på att skapa nya produkter och idéer inom ramen för Inwidos affärsstrategi.

Vad Inwido eftersökte genom öppen innovation var ny funktionalitet till sina produkter, bland annat genom att kombinera fönster och dörrar med såväl befintlig som ny teknik.

Valde att gå vidare med en av tre

Av knappt 20 projektidéer valde Inwido att arbeta vidare med drygt en tredjedel. I det efterföljande arbetet gick Inwido vidare med fem-sex projekt de ville satsa ytterligare pengar och resurser på.

”För vår del har arbetet med öppen innovation på Ideon varit mycket positivt - det är en otroligt kreativ arbetsform som gett ringar på vattnet inte bara externt utan kanske främst internt. Vår produktutveckling har verkligen fått ett uppsving sedan vi startade detta initiativ", säger Håkan Jeppsson, vd på Inwido.

Fyra nya innovationsbolag  inkuberades på Ideon Innovation under hösten 2012 som en direkt följd av initiativet med Inwido. Det intressanta är att Inwido valt att samarbeta vidare även med idéer som inte utgör en del av deras kärnaffär.

Produktområdena sträcker sig mellan allt från visuell kommunikation till nya nanomaterial.

Vill du veta mer?

Aktörer: Ideon Innovation och Implement Consulting Group

Kontakta: Mats Dunmar, Ideon Open
Nås på 0735-12 04 22 eller mats.dunmar@ideon.se

Eller besök www.compete-incubate.com