Ideon Open – öppen innovation för näringslivet

Ideon Open är en öppen och neutral plats med ambition och potential att skapa tillväxt genom öppen innovation, oberoende av bransch eller geografisk hemvist.

Här har näringslivet chans att utveckla sin innovationskraft för att bättre klara den globala konkurrensen genom att  samverka med den senaste forskningen, andra företag och drivna entreprenörer.

Ideon Open är platsen där projektägare och projektledare får tillgång till precis vad de behöver för att lyckas med att skapa nya affärer.

Ideon Open utgår från behov istället för lösningar

Flera innovativa projekt startar med en idé som söker ett behov. På Ideon Open initieras samtliga innovationsprojekt av ett befintligt eller potentiellt marknadsbehov – till exempel med ett redan etablerat företag som stött på utmaningar eller har identifierat viktiga kundkrav. Här får företagen chans att lösa problem genom öppen innovation i samverkan med entreprenörer, andra företag, forskare och med stöd från det offentliga innovationssystemet.

Minst ett kommersiellt företag som medpart

För att passa på Ideon Open ska projektet ha minst två parter som samverkar, varav minst en är ett kommersiellt företag. Varje projekt ska resultera i växande företag och stärkt innovationskraft; företagens deltagande är centralt och deras behov styrande för stödet från Ideon Open.

Vad passar på Ideon Open?

Du som befinner dig i ett etablerat företag och behöver förstärka innovationsarbetet kan vända dig till Ideon Open med behovsstyrda projektidéer som behöver finansiering och kompetens. Du kan också ta hit färdiga projekt med tydlig kommersialiseringspotential som behöver bli ihopkopplade med akademin, drivna entreprenörer eller offentliga verksamheter.

Vad erbjuder Ideon Open?

Genom Ideon Open får projektlaget tillgång till allt som får affärer att växa i nya eller befintliga företag; marknadskrav, kompetens, idéer och entreprenörskraft – både genom handfasta råd och verktyg och genom nätverken och kontaktytorna som finns hos aktörerna kring Ideon Open. Här finns också konkreta faciliteter i form av lokaler och infrastruktur som möjliggör kommunikation med de människor i världen som kan bidra till projektets framgång.

Vem ligger bakom Ideon Open?

Ideon AB och dess ägare, Lunds universitet, Lunds kommun, Ikano Kontor och Wihlborgs, har tagit initiativet - men Ideon Open är ingen ny organisation utan bygger på samverkan mellan aktörer som är viktiga för att projekten ska lyckas.

När drog Ideon Open igång?

Ideon AB utvecklade under 2012 konceptet Ideon Open, som nu befinner sig i full verksamhetsfas. Verksamhetschef för Ideon Open är Mats Dunmar. Styrgruppen leds av Hans Möller, vd för Ideon, och består av ledande personer inom Lunds universitet, Lunds kommun, Region Skåne och Teknopol.

Vi kommer löpande att kommunicera det fortskridande arbetet med Ideon Open och dess pilotprojekt på denna sida. Mer info om varje projekt - igångsatt eller bara i sin initialfas - hittar du i vänstermenyn.

Vill du veta mer om Ideon Open?

Kontakta: Mats Dunmar, verksamhetschef Ideon Open
Nås på 0735-12 04 22 eller mats.dunmar@ideon.se

 

 

 

Ideon Business Lounge