Låt företaget växa med Ideon Growth

Ideon Growth är ett erbjudande till små och medelstora företag - på Ideon eller i övriga Skåne - som vill växa.

Målet är ökad och hållbar tillväxt i befintliga företag och vi erbjuder olika verktyg i form av program och utbildningar i samarbete med flera aktörer. Vi arbetar också för att förbättra effektiviteten kring kompetensförsörjning.

Har du några behov som du behöver diskutera eller vill du erbjuda dina tjänster/produkter för att öka skånska företags tillväxt är du välkommen att kontakta Rickard Mosell på rickard.mosell@ideon.se

Grafisk bild över Ideon Gateway