Inkubatorer på Ideon

Människor med goda idéer är grunden för Ideon Science Park och de fyra inkubatorer som finns på eller kring Ideon. Här finns den rätta stimulansen för uppstart, etablering och tillväxt.

Inkubatorsprocesser med starka, engagerade kontaktnätverk och samarbete med externa företag, universitet, innovationssystemet och finansiärer skapar förutsättningar för att göra affärer av goda idéer.

Ideon Innovation är en affärsinkubator som hjälper entreprenörer att snabbare bygga tillväxtföretag.

The Creative Plot är det senaste tillskottet av inkubatorer på Ideon och är helt inriktat på kreativa och kulturella näringar.

LNC - hjälper dig att starta och utveckla ditt företag.

VentureLab är universitetets verksamhet för att stimulera entreprenörskap och för att stötta och hjälpa de studenter och nyexaminerade som funderar på att starta eget.

Vad är en inkubator?
En inkubator bistår entreprenörer och innovatörer med aktiv och anpassad affärsutveckling, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice. En inkubator är alltså mycket mer än ett företagshotell för nystartade bolag.

I inkubatorn finns även samvaron med andra entreprenörer och nätverk byggs för framtiden. Inkubatorn ger företagen den struktur som krävs för en långsiktig utveckling och fortlevnad. 

Ideon Agora
Sen årsskiftet 2010/2011 är Lunds innovationssystem samlade i en gemensam kreativ miljö – Ideon Agora. Här är inkubatorföretagen i fokus och entreprenörer träffas i caféet och runt kaffemaskinerna med personer från de olika organisationerna i innovationssystemet. 

Organisationerna finns i Agora för att vara nära inkubatorföretagen och kunna stötta dem med affärsutveckling, finansiering, tips och råd i utveckling av företaget. Läs mer om Ideon Agora.

Organisationerna

Teknopol
Innovationsbron
Lunds NyföretagarCentrum
CONNECT Skåne
Entreprenörspoolen
Almi Företagspartner Skåne
Sydsvensk Entreprenörfond
Venture Cup Syd

Mötesplatsen Ideon Agora där hela innovationssystemet är samlat
Mötesplatsen Ideon Agora där hela innovationssystemet är samlat